cz | en

Podporujeme ARI

Hlavním posláním Asociace pro rozvoj infrastruktury je vytváření podmínek a prosazování procesů a modelů vedoucích k efektivnější, systematické a dostatečné obnově a rozvoji infrastruktury v České republice. Asociace  sjednocuje  a  prosazuje  zájmy  svých  členů,  kterými jsou významní dodavatelé v oblasti infrastruktury (mj. experti projektové a  inženýrské  přípravy,  stavební  realizace,  financování,  správy a údržby) a to tak, aby mohla prosazovat koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, pokud má být infrastruktura hybnou silou její prosperity.

Pro Asociaci jsme připravili oficiální logotyp (pro komunikaci v ČR i v zahraničí), v novém designu vznikají korporátní materiály, vedle potřebných merkantelií je v plánu redesign webu ARI, v plném proudu jsou PR a mediální aktivity, včetně osobnostního PR pro prezidenta Asociace, pana Tomáše Janebu.

ARI není subjektem zcela novým, svojí činností a zaměřením navazuje na "Asociaci pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru" (aneb Asociaci PPP), která byla založena v roce 2004. Koncem roku 2012 členská základna rozhodla, že širší prosazení alternativních forem financování bez hlubších koncepčních změn v samotném způsobu přípravy infrastrukturních projektů není realizovatelné. Od počátku roku 2013 proto Asociace rozšířila své působení na rozvoj infrastruktury jako celku.

Džíme jí palce.

 

#smartpoint #reklama #praha

Jsme členy:

Logo
© copyright Smart Point 2011
Tvorba www stránek to je naše parketa. Obuv Scholl za skvělé ceny. Energetické balanční náramky pro rovnováhu organismu.