cz | en

Šetření pro ARI: strategie je nutná

V dubnu proběhla v prostorách ČNB celonárodní konference o české infrastruktuře 2014. Pořádala ji Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) pod patronátem Antonína Prachaře, ministra dopravy ČR, dále britské velvyslankyně Jane Thompson a Britské obchodní komory v Praze.

Společnost Meritum Research provedla při této příležitosti internetové šetření mezi odbornou veřejností. Výsledky výzkumu posloužily jako podkladový materiál pro diskuzi, včetně odborných sekcí. Odborníci vyslali vládě jasný signál a silný hlas nespokojenosti s kvalitou důležitých součástí tuzemské infrastruktury, především s dálničními a silničními komunikacemi.

Za správné směry označili respondenti ve všech odvětvích lepší hospodaření se stávajícím majetkem. Pozitivně hodnotili zavedení konkurence v železniční dopravě. V silniční dopravě požadovali také investice pro dobudování páteřní sítě dálnic, jež brzdí ekonomiku, což ve výsledku poškozuje každého občana.

Část výzkumu se dotkla i korupce a politických vlivů na výběrová řízení. Dotázaní odborníci preferovali především následující opatření:

* Zefektivnit a zrychlit přípravu i realizaci projektů
* Omezit politický vliv - zprůhlednit procesy ve státní správě
* Jasně definovat strategii státu a zajistit dostatečný objem zakázek
* Zvýšit odbornost na straně státu.

Sečteno a podtrženo: bezhlavé lití peněz do projektů bez vize postrádá smysl.

Pokládáme si za čest, že jsme mohli přispět svým podílem k (hodně potřebné) sebereflexi příslušné oblasti řízení státu. Budeme si držet palce, aby výsledky našeho šetření a závqry konference ARI doputovaly k těm správným dveřím a uším.

#smartpoint #reklama #praha

Jsme členy:

Logo
© copyright Smart Point 2011
Tvorba www stránek to je naše parketa. Obuv Scholl za skvělé ceny. Olej do aromalampy .