cz | en

Stuckisté ve Vltavínu

Výstava STUCK!! je již několikátou prezentací českých členů mezinárodního hnutí stuckistů v tuzemských galeriích, a zároveň další prezentací, kterou tito členové podnikají ve spolupráci se svými britskými kolegy.

Umělci, kteří jsou na výstavě zastoupeni, tedy Paul HARVEY, Jiří HAUSCHKA, Markéta KOREČKOVÁ, Ján MACKO, Charles THOMSON, Markéta URBANOVÁ a Jaroslav VALEČKA, jsou členy hnutí, které vzniklo v 90. letech ve Velké Británii a iniciovali ho autoři, kteří se v té době pohybovali na okraji umělecké scény.

Byli to umělci, kteří tvořili v klasickém médiu malby nebo sochy a kteří své umělecké úsilí odvozovali od platformy figurace. Důraz kladli především na kvalitní řemeslnou podstatu svých děl, a proto je spojovalo i odmítání konceptuálního umění, o němž si myslí, že jsou to z převážné většiny „císařovy nové šaty.“ Proslavily je hromadné protesty proti udílení britské ceny Turner Prize, která byla po léta přidělována právě konceptuálním umělcům s díly na hraně fyzické existence a srozumitelnosti. Tato původně outsiderovská skupina se ale brzy vypracovala v jedno z nejpozoruhodnějších uměleckých hnutí – v sympatiích s jejich tezemi, mezi nimiž důrazně zazněl názor, že umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění, vznikly stuckistické buňky ve všech evropských státech. Dnes je jich 235 v 52 zemích světa.

V České republice se od počátku zformovala jedna z nejaktivnějších stuckistických buněk. Zásluhu na tom měl historik umění Robert Janás, který během svého diplomatického pobytu v Londýně navázal kontakt se zakladatelem britské skupiny, Charlesem Thomsonem, a v roce 2004 založil skupinu Prague Stuckists. Po její restrukturalizaci v roce 2012 vedle ní (a dvou posléze vzniklých formací britských umělců žijících v Praze Prague 7 Stuckists založené 2005 a Bohemia Stuckists založené 2006) vznikla další česká stuckistická buňka, Central Europe Stuckists. Tu inicioval malíř Jaroslav Valečka, přidali se sochaři Markéta Korečková a Ján Macko, a posléze do ní přešli i malíři Jiří Hauschka a Markéta Urbanová. Tato pětice tvoří základ současné výstavy, na níž svými díly hostuje i zakladatelská dvojice britských malířů, Charles Thomson a Paul Harvey.

Výstava STUCK!! nevypovídá ani tak o celku stuckistického hnutí v Čechách, k němuž náležejí i další tři zmíněné stuckistické buňky, a mohli by náležet i mnozí jiní malíři či sochaři zabývající se figurací. Je spíše ukázkou užšího spolku autorů hlásících se k danému mezinárodnímu hnutí, prezentací jejich aktuální tvorby, a v momentu přizvání hostů z Velké Británie, i demonstrací toho, že právě oni jsou sdružením, které hodlá pokračovat v navázaných mezinárodních stycích.

Pro expozici, kterou pořádá Smart Art ve spolupráci se společností B. Braun, jsme kromě oficiálního logotypu připravili i katalog a související merchandise. Výstava bude promována prostřednictvím PR a mediálních aktivit a v Praze se upoutávka objeví i na vybraných outdoorových nosičích (billboardy, transport).

Výstavu STUCK!! můžete v Galerii Vltavín navštívit od 28. května až do 31. července.
Přejeme příjemný zážitek.

AKTUALIZOVÁNO:
Fotografie z komentované prohlídky, která se uskutečnila v úterý 3. 6. 2014, si můžete prohlédnout
na našem Facebooku.

#smartpoint #reklama #praha

Jsme členy:

Logo
© copyright Smart Point 2011
Tvorba www stránek to je naše parketa. Obuv Scholl za skvělé ceny. Energetické balanční náramky pro rovnováhu organismu.